ДЕТЕКТОР : ГРАЃАНИТЕ СО СТАВ – ЕУ НЕМА ДА НИ ГИ РЕШИ ПРОБЛЕМИТЕ ВО СУДСТВОТО, ЗДРАВСТВОТО И ОБРАЗОВАНИЕТО

0
541

За мнозинството граѓани, стартот на преговорите со ЕУ не треба да биде пречка за спроведување на реформите, покажува последната анкета која за Детектор ја спроведе Институтот за политички истражувања Скопје.

Според неа 54% од анкетираните сметат дека реформите може да се спроведуваат без разлика дали Македонија ги почнала преговорите со официјален Брисел додека 19,4% од граѓаните се на ставот дека прво мора да почнеме преговори за да може да се спроведуваат неопходните реформи.

Мнозинството граѓани сметаат дека со стартот на преговорите нема да се решат проблемите кои Македонија ги има во однос на здравството, образованието, судството и останатите области. Ваков став делат 53,7% од анкетираните додека 33,1% се на ставот дека со стартот на преговорите овие проблеми ќе се решат.И за ова прашање Македонците и етничките Албанци имаат сосема различни ставови. Додека 60,3% од Македонците сметаат дека стартот на преговорите со ЕУ нема да ни ги реши проблемите дури 51,7% од етничките Албанци се убедени во спротивното.

По возрасни групи нема некоја голема разлика во ставовите иако како што расте возраста на испитаниците така расте и нивната убеденост дека со стартот на преговорите во ЕУ нема да се решат проблемите кои Македонија ги има во образованието, судството, здравството и.т.н. Граѓаните во мнозинство влеат дека се добро запознаени за тоа што треба Македонија да направи за да биде дел од ЕУ. 51,9% од анкетираните велат дека знаат, додека само 28,5% велат дека не знаат кои се условите за Македонија да стане членка на ЕУ.