ГОРАН СУГАРЕСКИ : ПРИЛЕП КАКО ЗЕЛЕНА ОАЗА ЗА РЕКРЕАЦИЈА УЖИВАЊЕ И ЗАДОВОЛСТВО НА СИТЕ ГЕНЕРАЦИИ

0
271

🏡Прилеп – зелена оаза за рекреација, уживање и задоволство на сите генерации

🌳Ул. Маргара – детски парк

🌳Ул. Илка Присаѓанка – Нови нишалки за деца во паркот

🌳Хортикултурен и мултифункционален парк во Точила (до Црква Св. Петка)

🌳Ул. Андон Слабејко – доуредување на паркинг и хортикултурно уредување
на дел од земјена површина дополнета со урбана опрема

🌳Уредување на паркови низ населба Рид

🌳Реконструкција на парк на ул. Македонска

🌳Мултифункционално игралиште во Чачорица

🌳Доуредување на делови од парк „Могила“- зазеленување, урбана опрема,
осветлување, партерно уредување

🌳Уредување на простор околу Џамијата-хортикултурно уредување, фонтана
и урбана опрема (Тризла 2).

🌳Реконструкција на детско игралиште – Мало Коњари

🌳Детско игралиште – Ново Лагово

🌳Детско игралиште – Мажучиште

Фејсбук статус на кандидатот за градоначалник на Општина Прилеп, Горан Сугарески.