ВЛАДАТА УСВОИ ПРОМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА: СПЕЦИЈАЛИСТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА РАБОТАТ ВО СЕКОЈА ЈЗУ ВО ДРЖАВАТА, ЌЕ БИДАТ ПОДОБРО ПЛАТЕНИ И ГРАЃАНИТЕ ЌЕ ДОБИВААТ ПОДОБРИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

0
745

Нови измени на Законот за здравствената заштита беа усвоени на седница на Владата. Со новините во законската регулатива се отвора можноста лекарите да заработат уште повеќе и услугите за пациентите да бидат подостапни.

Од Министерството за здравство информираат дека ќе се овозможи лекарите-специјалисти да работат во која било јавна здравствена установа во државата.

Од крајот на следната година, општите лекари вработени во здравствените домови и педијатрите и гинеколозите вработени во болничкиот сектор ќе може да бидат и матични лекари поради дефицитот од тие матични лекари во различни региони од државата.

Пациентите ќе остануат во истата ординација ако нивниот матичен лекар се пензионира или го напушти тоа работно место. На веќе вработените лекари, за шест месечен стаж, како услов за специјализација се смета и времето поминато во здравствената установа каде се вработени.