Kaпитал Банка со највисока стапка на адекватност на капиталот

0
798

Врз основа на Одлуката на Народна Банка на Република Северна Македонија за објавување податоци и извештаи од страна на Банката, Капитал банка АД Скопје објави извештаи и податоци со датум 30.06.2020 каде меѓу останатото се потврдува стабилноста и солвентноста на банката преку стапката на адекватност, која се наоѓа на највисоко ниво во рамките на банкарскиот систем на РСМ ( анекс 37 ) што истовремено претставува солидна и цврста основа за понатамошен раст и развој на банката.