ИЗВРШИТЕЛИТЕ ПОВЛЕКЛЕ 120 МИЛИОНИ ЕВРА ОД ГРАЃАНИТЕ И ФИРМИТЕ ВО ГОДИНА НА ПАНДЕМИЈА

0
592

Беше пандемиска и лоша економска година, но граѓаните и фирмите должници, па и државата се соочија со извршителските постапки, освен во месеците кога извршувањето беше запрено. За цела 2020 година сите извршители во државата наплатиле вкупно над 123 милиони евра, сума која е речиси идентична на таа од 2019 година кога немаше прекинување на извршувањето. Од оваа сума најголем дел од парите се наплатени од фирмите, а тие се и така најпогодени од кризата. Од фирми должници повлечени се над 89 милиони евра од државата, околу 9,5 милиони евра, а дури околу 25 милиони евра се пари кои се симнати од сметките на граѓаните за долгови по основ на извршни решенија кон различни должници. Тоа што извршувањето беше запрено не значеше и простување на сумата, само пролонгирање на повлекувањето на парите. За одложените рати потоа граѓаните плаќаат и камата.

Во 2020 година во Македонија работеле 99 извршители. Сите примиле 100 760 барања за извршување, додека завршени се 44 889 предмети или само 44%.

Ако се анализира по години, сумата од нешто над 123 милиони евра што ја наплатиле од граѓаните и од фирмите лани е иста како во 2019 година, а помала од некои претходни години.