2040-та година, Васе Хефталица во 1.000-то јубилејно издание збори со српскиот шпиун ПЕТРУШИЌ кој за малку ќе го пукал Тито, кој прогнозира 3-та светска војна која ќе почне од Македонија!

0
1189

2040-та, Васе Хефталица во 1.000-то јубилејно издание збори со српскиот шпиун ПЕТРУШИЌ кој за малку ќе го пукал Тито, кој прогнозира 3-та светска војна која ќе почне од Македонија!