ЈОВЧЕСКИ : ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА ДВОРОТ НА ОУ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

0
630

ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ПРИЛЕП

Хортикултурно и партерно уредување на училишниот двор!

Продолжуваме со реализација на ветените проекти! ✅

Фејсбук статус на градоначалникот на Општина Прилеп, Борче Јовчески.