ШОКАНТНО : ВО ЛАНСКАТА ГОДИНА СЕ РОДИЛЕ 14 ДЕЦА ОД МАЈКИ ПОМАЛИ ОД 15 ГОДИНИ

0
106

Според податоците на Државниот завод за статистика, изминатата година во земјава се родиле вкупно 16.859 деца, од кои 122 биле мртвородени.

Бројот на новороденчиња во 2023 година е намален за 7,4 отсто, во споредба со претходната 2022 година.

Како што информираат од ДЗС, во текот на изминатата 2023 година се родиле 14 деца од мајки на возраст помала од 15 години.

Просечната возраст на мајката при вкупниот број раѓања е 29,6 години, а кај прворотките 28,1 година.

Од вкупниот број новородени, поголемиот дел биле машки деца, односно 50,9 отсто, што значи на 100 женски деца, 103.6 се машки.

Според месецот на раѓање, најголем број се родиле во месец август или 1558 деца.

Од ДЗС информираат дека вонбрачни се 2.056 деца или 12,3 отсто од вкупниот број на новороденчиња.