Шахпаска : Отворен новиот Центар за лица со интелектуална попреченост за поголем број на корисници

0
164

Денеска беше отворен новиот дневен Центар за деца и млади со интелектуална попреченост во населбата Топанско Поле, при Јавната Установа Завод за рехабилитација на деца и млади, за што Министерството за труд и социјална политика (МТСП), преку европски фондови, инвестираше 3,5 милиони денари (50 илјади евра).

Оваа институција од почетокот на минатата година е во фаза на целосно реконструирање и освен првиот кат каде е лоциран новиот дневен Центар, се планираат и натамошни зафати за реконструкција, согласно новиот Закон за социјална заштита.

Во рамки на Центарот се сместени неколку одделенија, за дневен престој на деца од 7 до 14 години, за згрижување на корисници на возраст од 14 до 26 години и за лица со попреченост во развојот со над 26 години старост. Сите имаат стручна и здравствена помош од, двајца дефектолози, лекар, негувател и инструктор.

„Моментално во Центарот, на дневна основа, се згрижени 9 корисника на возраст од 14 до 26 години. Според Планот и Програмата за работење на Центарот, треба да се зголеми бројот на вработени стручни лица и уште да се подобрат условите за престој на нашите корисници. Сега има 64 вработени, а се предвидени вкупно 185 работни места за стручен персонал, како и зголемен број на корисници и отворање на центар за аутизам“, рече директорот на Заводот за рехабилитација на деца и млади, Скопје, Фатмир Ејупи.