ЧЕТИРИ ГОДИНИ КУМАНОВО СЕ МЕНУВА

0
249

✅ 4 ГОДИНИ КУМАНОВО СЕ МЕНУВА!

➡ Со вистински и реални политики ја извадивме општината од финансиска дубиоза, побаруваме средства и дополнително реализираме сериозни инфраструктурни проекти. Тоа е нашата обврска како менаџери на градот – да им служиме на граѓаните и да го подобриме нивниот квалитет на живот.

➡ Со финансиски средства обезбедени од буџетот на Општината, со инвестиции од ресорните министерства и Владата, со финансиска поддршка од меѓународната заедница, невладиниот сектор, како и со донации од други субјекти успеавме да реализираме повеќе проекти и активности во изминатиот период.

✅ 170.000м2+ Асфалтирање и реконструкција на улици

✅ 142.200м2+ Тампонирање

✅ 17.000м2+ Поставен бекатон

✅ 22.000м+ Атмосферска и Фекална канализација

✅ 3.450м+ Водоводна мрежа

✅ 7.600м2+ Расчистен пат

✅ 9.403 поставени штедливи лед светилки за јавно осветлување

✅ 160+ активности и проекти во основни и средни училишта

✅ 3 Нови училишни спортски сали

✅ 10 Спортски игралишта

✅ 5.000+ Поделени пакети со помош во Ковид-19 криза

✅ 80.000+ Поделени заштитни маски во Ковид-19 криза

✅ 2.100.000м3+ Испорачан природен гас до потрошувачите

✅ 15.000+ Нови засадени садници

✅ 100+ Расчистени диви депонии

✅ 130+ Настани поддржани преку Фондација за култура и спорт Куманово

✅ 50+ Спортски клубови поддржани преку Општински сојуз на спортови

и повеќе други активности …

Продолжуваме ЧЕСНО, ПОСВЕТЕНО и ТРАНСПАРЕНТНО да работиме заедно за наше Куманово!

#КумановоСеМенува
#КумановоКаквоШтоГоСакаме
#ЗаНашеКуманово
#ЗборотЕЗбор

Фејсбук статус на Даниел Стојчевски.