(ФОТО) НЕМА ДА ВИ СЕ ВЕРУВА КОЈА Е ПРВАТА ВОСОЧНА ФИГУРА КОЈА СЕ ЗАБЕЛЕЖУВА УШТЕ ОД ВЛЕЗОТ ВО МУЗЕЈОТ НА ВМРО!

0
719

muzejvmro