(ФОТО МИЗЕРАЛЕ) 1.200.000 НАРОД ПРЕД СОБРАНИЕ ВО ОДБРАНА НА ИМЕТО МАЌЕДОЊА

0
1439

Огромна бројка на народ пред собрание во одбрана на името МаЌедоња.