(ФОТО) МАКСО РЕШИЛ ДА ГО АСФАЛТИРА ЦЕЛО КУМАНОВО СО СЕ ТУМБАТА КУДЕ ТРИ БАНДЕРЕ!

0
2874