(ФОТО) ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ КАЈ МЕСТО ЦРЕШЕВО ОПШТИНА ГАЗИ БАБА, ПРЕВЕНТИВА ПРОТИВ ПОПЛАВИ

0
521

Спроведена акција за чистење на каналот и суводолиците во населеното место Црешево.

Поплавата од 2016 не обврзува да водиме грижа и превентивно да превземаме мерки кон одржување на каналите.