(ФОТО ГАЛЕРИЈА) ОПШТИНА ГАЗИ БАБА ГРАДИ ГРАДИНКА ВО СТАЈКОВЦИ

0
1314
Градинката се протега на површина од 1230 квадратни метри, во себе
содржи 6 занимални за деца од 2 до 6 години и една група јасли за деца
до 2 години, со вкупен капацитет за 140 деца. Објектот има три влезови,
како и пристапни рампи за лица со инвалидитет.
Вкупната инвестиција за овој проект изнесува 30 милиони денари, средства
обезбедени од буџетот на општина Гази Баба, а изградбата се очекува да
заврши до крајот на октомври 2019 година.