(ФОТО ГАЛЕРИЈА) МАКЕДОНИЈА ВО ШОК: ЛАПАЛЕ ПО 2500 ЕВРА МЕСЕЧНО!!!

0
26595

ЛАПАЛЕ ПО 2500 ЕВРА МЕСЕЧНО СОВЕТНИЦИТЕ НА ГРУЈО ВО ПРОСЕК И ПОВЕЌЕ
И ТО СО ГОДИНИ – ФУЛ ЛИСТА ИМИЊА – ЛОПОВИ!!!
1. Азир Алиу
2. Александар Ѓорѓиев
3. Александар Митов
4. Александар Никовски
5. Ана Блажеска
6. Антонио Пеков
7. Бојан Петровски
8. Бранислав Саркањац
9. Вања Христовска
10. Василка Габер
11. Вера Димитриева
12. Весела Костовска
13. Виктор Михајловски
14. Виктор Новаковски
15. Виолета Марковска
16. Владо Поповски
17. Влатко Илиевски
18. Горан Лазов
19. Горан Мојсовски
20. Горан Торбаков
21. Горан Устијаноски
22. Данче Сотироска
23. Дарко Ангелов
24. Дебора Лакаордова
25. Дејан Бујишиќ
26. Дејан Герасимовски
27. Димитар Самарџиевски
28. Димитар Трифуновски
29. Димче Лазаревски
30. Дино Стеријевиќ
31. Ѓоко Николовски
32. Елена Ивановска
33. Елена Новачка
34. Елизабета Панговска
35. Иван Стојановски
36. Ирена Лесовска
37. Исмет Османи
38. Јана Глигоровска
39. Јасмина Апостолска
40. Јасминка Васкова Ташкова
41. Јордан Поповски
42. Јехошуа Шуки Глајтман
43. Катерина Димовска
44. Кенан Абди
45. Колин Џефри
46. Коче Гаврилов
47. Кристијан Арсов
48. Крсте Маљановски
49. Лазо Трпков
50. Луке Галески
51. Љупчо Ефремов
52. Марија Апостолова
53. Марија Влашчева
54. Марија Ивановска-Гуговска
55. Марија Јакимовска
56. Марина Ефремовска
57. Марјан Хрибар
58. Мартина Антиќ
59. Мартина Тевчева
60. Мери Атанасовски
61. Методиј Хаџи Васков
62. Милош Стокуќа
63. Мирвет Рамадани
64. Мичо Апостолов
65. Наталија Пешиќ
66. Ненад Коцевски
67. Панче Кралев
68. Перо Китановски
69. Огнена Никуљска
70. Роберт Валтер
71. Розета Видоеска
72. Розета Трајан
73. Сања Димитриевска
74. Саша Грујевски
75. Сашо Павлоски
76. Сашо Стефановски
77. Сенко Велинов
78. Славе Веловски
79. Славица Тодорова
80. Слободан Тодоровски
81. Слободан Трчков
82. Соња Тодороска
83. Срѓан Керим
84. Тања Костовска
85. Татјана Арсова
86. Тео Вајгел
87. Тодор Теменуговски
88. Фиданчо Велиновски
89. Христијан Мицковски
90. Христина Костовска Радинска
91. Џорџ Пери