(ФОТО) ВО ОЛКУ МНОГУ ИСФРЛЕНО ТУМОР И ЛАЈНА НА ЕДНА МАСА НЕМА НИ ВО НАЈГОЛЕМИТЕ СЕПТИЧКИ ЈАМИ И КОНТЕЈНЕРИ ПО ИЗВРШЕНА ПАТОЛОШКА АНАЛИЗА

0
1635

table_1_jpeg ce1e02e52d43ce14b4d7e773efbf358981f30516f718b0e6a1a52c1bc9793d1f