УЧЕТЕ ОД ЗАЕВ И ВЛАДАТА КАКО СЕ РАБОТИ ДОМАЌИНСКИ БЕ ОЛОШИ И АПАШИ ЕДНИ ВМРОВСКИ : Премиерот и министрите направиле три пати помалку службени трошоци во вторите шест месеци, споредено со трошењата на претходната Влада!

0
1596

Владата на Република Македонија ја дополни Алатката за отчетност која е достапна на веб-страницата http://vlada.mk/otchetnost-troshoci.

Од денеска на јавноста и се достапни личните службени трошоци на носителите на јавни функции за периодите: декември 2017 – мај 2018 и декември 2014 – мај 2015 година, со можност за споредби меѓу различните функционери, институции и периоди.

Според достапните податоци во алатката, за над 65 проценти се намалени службените трошоци на актуелната Влада во вторите шест месеци од нејзиното работење, во однос на првите шест месеци.

Дополнително, споредено со претходната, оваа Влада реализирала три пати помалку пари на граѓаните за лични службени трошоци за периодот декември 2017 – мај 2018 или поточно 15 081 921 денари, во однос на 48 504 457 денари потрошени од претходната влада, за период декември 2014 – мај 2015.

За првите 12 месеци од работата на оваа Влада според податоците во  Алатката јавните функционери потрошиле 37 милиони денари, во споредба со 94 милиони денари на претходната влада, односно два и пол пати помалку.

ТРАНСПАРЕНТНОСТА НА ВЛАДА НА РМ дава резултати на штедење и домаќинско работење. Заштеди има во сите типови трошоци, а посебно во угостителските услуги каде има скоро двојно помалку трошоци односно 6 352 591 денари, во споредба со 11 000 030 денари за периодот јуни – ноември 2017.

За споредба, вкупниот износ на угостителските услуги на компаративниот период декември 2014 – мај 2015 на претходната Влада е речиси четири пати поголем и изнесува 22 335 614 денари.

Алатката за отчетност на Владата беше промовирана во месец март оваа година, кога министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Роберт Поповски ги презентираше и спореди трошењата на министрите на оваа и претходната влада за периодот јуни-ноември 2014 и јуни-ноември 2017.

Целта на алатката да е врши мониторинг врз трошењата и работата на носителите на јавни функции и да ги наметне и промовира вредностите за кои оваа Влада силно се залага, а тоа се: штедење на парите на граѓаните и домаќинско работење, како и транспарентност и отчетност пред граѓаните. Владата силно ќе продолжи и во иднина да се бори за овие вредности, преку различни алатки, мерки и политики.