ТРИФУН КОСТОВСКИ И НЕГОВИОТ СИН СЕ ПОСРАМОТИЈА – Гувернерката Ангеловска-Бежоска им ја затвори банката: Најголема слабост на Еуростандард беа кредитните загуби

0
1084

Во изминатиот период заради ризици во работењето Еуростандард банка била под засилен супервизорски надзор. Народната банка постојано и изрекувала мерки и го засилувала интензтетот на супервизијата за да се отстранат слабостите. Воспоставени и биле и ограничувања на кредитната активност. Дозволено и било кредитирање единствено на клиенти со ризик А и Б, а имала и построг дозволен лимит за поединчена изложеност кон клинетите, поставен на пет проценти од сопствените средства наспроти законскиот лимит од 25 отсто.

Сепак клучните проблеми на Еуростандард банката за која попладнево гувернерката Анита Ангеловска – Бежоска соопшти дека се затвора, биле одраз на слабостите од минитиот период, а не на тековните состојби.

-Една од најголемите слабости на работењето на банката беше поголемото преземање кредитен ризик што се согледува преку слабиот квалитет на кредитните портфолиа или помалото обезбедување на кредитите што се давани, а тоа резултира со кредитни загуби, објасни Ангеловска-Бежоска.

Според последните податоци, кредитие учествуваат со 50 проценти од вкупната актива на банката, односно 3,6 милијарди денари е нето вредноста на кредитното портфолио.

Во Еуростандард банка АД Скопје работеле околу 170 лица. Гувернерката изрази надеж дека тие ќе бидат апсорбирани од останатите банки зашто се работи за квалитетен кадар.

Еуростандард банка АД Скопје имаше и ексклузивен договор со Македонска пошта за користење на шлатерите за платен промет. Ангеловска-Бежоска рече дека со отворањето на стечајната постаја, тој договор престанува, а на Македонска пошта е да ја согледа потребата од склучување договор со други банки.

Народната банка денеска ја затвори банката Еуростандард АД Скопје поради неисполнување минимални законски услови за работење.

НБ утре ќе се достави предлог до надлежниот суд за отворање стечајна постака во Еуростандард банка.

Согласно состојбата до 31 јули 2020 година, обесштетени ќе бидат 136.619 депоненти или 99,4 отсто со вкупно 4,4 милијарди денари. Останатите 780 депоненти нема да бидат обесштетени или нема да бидат обесштетни во целост зашто ќе се покриваат само сумите во банката до 30.000 евра.