ТРЕНЧЕВСКА : КРЕИРАМЕ МЕРКИ И ЗАКОНИ КОИ ГО УНАПРЕДУВААТ КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ

0
462

Јавните расправи за Законот за работни односи се во тек. Го менуваме досегашното породилно отсуство во три нови институти – мајчинство, татковство и родителство. Со ваквата измена овозможуваме еднакви можности на мајката и на таткото. Ги вклучуваме и мајката и таткото во грижата за децата информираше министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска во нејзиното гостување на емисијата „Што мисли народот“ на ТВ Стар – Штип.

Таа посочи дека ваквото отсуство мајката и таткото можат да го земат истовремено, комбинирано или последователно согласно нивните потреби. Министерката се осврна и на другите придобивки од новиот нацрт Закон за работни односи и истакна дека сега е предвидено промена нa времетраењето на договорите на определено време кое се намалува на 2 години како и промена на времетраењето на колективните договори. Тренчевска посочи дека целта на Јавните расправи е да се добие закон кој ќе одговара на сите договорни страни.

Министерката се осврна и на правата од детска и социјална заштита таа информираше дека правата ќе бидат покачени за 14.2% и рече дека ова е индексот на порастот на трошоците за живот според заводот за статистика. Додека во однос на финансиската помош таа посочи дека со тековниот пакет на антикризни мерки преку анализа се опфатени категориите кои се моментално најранливи во државата.

На крајот од гостувањето беше отворена и темата за највозрасните во државата.

„Основачи на домовите за стари лица се општините додека Министерството за труд и социјална политика преку програмата за капитални инвестиции ја финансира градбата и откако ќе се добие решението за работа преку блок дотации се исплаќаат платите на вработените во домовите. Општините преку проекти аплицираат до министерството, доколку проектите се усогласени со архитектите во министерството, стручните служби во општините како и критериумите од правилниците тогаш овие проекти влегуваат во планот за капитални инвестиции“ рече Тренчевска.

Таа ја посочи и услугата за помош и нега во домот која се спроведува во 34 општини преку провајдери. Министерката изјави дека оваа мерка директно одговара на потребите на возрасните лица кои не сакаат да бидат дел од домовите за стари лица. Во однос на покачувањето на пензиите таа посочи дека со исплатата на мартовската пензија ќе има покачување, моментално се чекаат информациите за порастот на просечната плата за да може да се пресмета покачувањето.