ТОРТЕВСКИ: После оваа постапка на Иванов треба да се провери дали човекот е деловно и психички способен да врши каква и да било функција!

0
1060