ТОНИ ДЕЛКОВ : ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО СЕ ФИНИШИРА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ДВАТА КРАКА ОД УЛИЦАТА ,,МАНЧО МАЛИМИНОВ”

0
165

☑️🚜 Финиширање на реконструкцијата на два крака од улица „Манчо Малиминов“ .
На оваа улица под реконструкција подлежеа :

✅ Водоводна линија до крајните корисници на истата улица ( каде затекнат беше губиток од околу 3-4 литри вода за пиење во секунда )
✅ Атмосферска канализација
✅ Фекална канализација
✅ Тампонирање
✅ Замена на стариот асфалт со нов.

Реконструкцијата на комуналната инфраструктура ја вршеше компанијата ГРАДБА ПРОМЕТ ДООЕЛ – Кавадарци, а изведувач на асфалтерските работи е компанијата ОСД ДООЕЛ – Скопје.

🔍 Надзор е фирмата МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

💶 Средствата за оваа реконструкција се обезбедени од Буџетот на општина Неготино, согласно годишната програма за комунални дејности.

Продолжуваме.

Фејсбук статус на градоначалникот на Неготино, Тони Делков.