Темелковски : Во населбата Драчево, на улицата „Киро Фетак“ вршиме реконструкција на фекалната и атмосферската канализација

0
484

📍Фекалната канализација во должина од 3️⃣9️⃣5️⃣метри ја градиме со полиетиленски цевки со профил Ф-250 мм, додека атмосферската во должина од 2️⃣4️⃣5️⃣ метри ја градиме со полиетиленски цевки Ф-315 мм. Градежните работи на улицата, според предвиденото ќе се одвиваат до крајот на месецов.

Во истовреме, во должина од 2️⃣9️⃣8️⃣6️⃣метри поставуваме фекална канализација и во селото Усје, во кое досега немаше систем за одведување на отпадни води.

📍На двете локации, канализацијата ја поставуваме со сопствени средства.

#чекорпочекор #секојебитен