Твитер акаунтот на US Army под насловот РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА објави фотографија на наши војници кои се дел од големата воена вежба на НАТО во Романија, SABER GUARDIAN!

0
1229

ARMusArmy USarmySaber