ТАРАВАРИ : ОПШТИНА ГОСТИВАР ПОСТИГНА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО УЛЈП ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛИТИКАТА

0
643
Memorandum bashkëpunimi me ILPP për rritjen e pjesëmarrjes së grave në politikë
Në drejtim të fuqizimit dhe pjesëmarrjes së grave në vetëqeverisjen lokale, sot nënshkruajtëm Memorandum bashkëpunimi me Institutin për Lidership dhe Politika Publike (ILPP). Ky memorandum, ka për qëllim bashkëpunimin në mes dy palëve në fuqizimin e politikave përmes aktiviteteve të ndryshme të udhëhequra nga ILPP, respektivisht në interes të komunave në Pollog dhe më gjerë, në interes të mbarë komunitetit lokal.
Projekti është i mbështetur nga Ambasada e Britanisë së Madhe në Shkup dhe titullohet “Rritja e pjesëmarrjes së grave në politikë në Maqedoninë e Veriut”.
Ndryshe, administratën komunale të Gostivarit e përbëjnë mbi 50 % gra, ku disa departamente dhe institucione të rëndësishme lokale, udhëhiqen nga gratë.
***

Меморандум за соработка со ИЛЈП за зголемување на учеството на жените во политиката

Во насока на зајакнување на жените и нивно учество во локалната самоуправа, денеска потпишавме Меморандум за соработка со Институтот за лидерство и јавни политики (ИЛЈП). Овој меморандум има за цел соработка меѓу двете страни во зајакнувањето на политиките преку различни активности предводени од ИЛЈП, односно во интерес на општините во Полог и пошироко, во интерес на целата локална заедница.

Проектот е поддржан од Британската амбасада во Скопје и е насловен „Зголемување на учеството на жените во политиката во Северна Македонија“.
Инаку, општинската администрација на Гостивар е составена од над 50% жени, каде со некои сектори и значајни институции на локално ниво, раководат жени.
***

Siyasette kadınların katılım oranının artması hususunda Liderlik ve Kamu Politikaları Enstitüsü (LKPE) ile İş Birliği Sözleşmesi
Kadınların güçlenmesi ve yerel özyönetimdeki katılımları hususunda Liderlik ve Kamu Politikaları Enstitüsü (LKPE) ile İş Birliği Sözleşmesi imzaladık.
Bu Sözleşmenin amacı, Liderlik ve Kamu Politikaları Enstitüsü (LKPE) tarafından yürütülen değişik türden etkinliklerle, Polog Ovası’nda ve daha geniş çapta bulunan belediyelerin ve yerel ahalinin tamamının çıkarı doğrultusunda her iki taraf arasındaki iş birliğinin yapılmasıdır.

Proje, Britanya Üsküp Büyükelçiliği tarafından desteklenmiş ve “Kuzey Makedonya Siyasetinde Kadınların Katılım Oranını Artırma” adı verilmiştir.
Öte yandan, Gostivar Belediye İdaresi’nin sayısının %50’sini kadınlar oluşturmaktadır hatta bazı sektörler ve yerel düzeydeki önemli kurumlar kadınlar tarafından yönetilmektedir.
Фејсбук статус на градоначалникот на Општина Гостивар, Арбен Таравари.