ТАМПОНИРАНИ БАНКИНИТЕ НА ДЕЛНИЦАТА ОД БОРОТИНО КОН ГРАНИЦА СО ОПШТИНА ПРИЛЕП

0
625

Во целост е исполнето едно од најголемите барања на моите сожители- банкините на делницата од Боротино кон границата со Општина Прилеп,кои досега беа многу ниски и предизвикуваа големи сообраќајни тешкотии,во целост се насипани со тампон.Напоменувам дека оваа делница не ја користат само жителите на Боротино,туку и жителите на целата Општина.

Рубин Шефтероски, фејсбук пост.