СТЕВЧЕ МУЊА Е НЕВИДЕН ПЛАЧКО : Го изгуби спорот за клевета против Несторовска пред Основниот суд Скопје 2, па сега ќе плачи и кемка на Апелација

0
1447

Основниот суд Скопје 2 ја одбил како неоснована тужбата за клевета и навреда на градоначалникот на Општина Карпош, Стевче Јакимовски, против советничката од СДСМ, Магдалена Несторовска. Лидерот на ГРОМ за Академик изјави дека пресудата ја обжалил пред повисокиот суд, пренесува порталот Академик.

stevche-grom-316x237

„Тужбеното барање на тужителот С.Ј. од С., ЗА ДА СЕ УТВРДИ граѓанска одговорност за клевета изнесена од страна на тужената М.Н. од С., спрема тужителот С.Ј. на начин што на ден 15.02.2014 година, во електронскиот медиум ……mk со изнесените невистинити факти дека „С.Ј. за три месеци потрошил …. евра пари на граѓаните на К за спортски гаќи и маички“, ја нарушила честа и угледот на тужителот, како и ДА СЕ ЗАДОЛЖИ тужената на име нематеријална штета за нарушената чест и углед на тужителот С.Ј. да му исплати паричен надомест во висина од ….. денари, со законска казнена камата во висина на референтната стапка на НБРМ што за секое полугодие важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена за 8 процентни поени, сметано од денот на поднесување на тужбата, па сѐ до денот на конечната исплата, сѐ во рок од 15 дена по приемот на пресудата, а под страв на присилно извршување, СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНО“, се вели во пресудата на Основниот суд Скопје 2 донесена минатиот месец.

Целиот текст може да го прочитате ОВДЕ