Според Членот 384 БЕТМЕН ГОЛТАТ, ДАМОВСКИ И ДУРЛОВСКИ ке ги ШВРКА КУР ОД БОЦВАНА СО 40 САНТИМИ во Шутка со се тоа сапунот и тоа од една до десет години!

0
3513

Член 384
(1) Тој што учествува во толпа што со заедничко дејствување ќе спречи или ќе се обиде да спречи службено лице во вршење на службено дејствие или на ист начин ќе го присили да изврши службено дејствие, ќе се казни со затвор од три месеци до три години.
(2) Водачот на толпата, ќе се казни со затвор од една до пет години.
Учество во толпа што ќе изврши кривично дело
Член 385
(1) Тој што ќе учествува во толпа што со заедничко дејствување ќе стори насилства спрема луѓе или ќе оштети или ќе уништи имот од поголема вредност, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.
(2) Ако при дејствувањето на толпата некое лице е лишено од живот или тешко телесно повредено или настапила штета од големи размери, учесникот во толпата за самото учество, ќе се казни со затвор од три месеци до пет години.
(3) Водачот на толпата, ќе се казни со затвор од една до десет години

Фејсбук статус на Ѓунер Исмаил