СЕ ПРОДАВА ДЕЛ ОД ИМОТОТ НА САШО МИЈАЛКОВ ПРЕКУ ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

0
234

Имотот ќе се продава по пат на електронско јавно наддавање.

– Право на учество на јавното наддавање по електронски пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго лице кое службено учествувало во постапката за продажба, гласи еден од условите во огласот објавен од страна на Агенцијата за управување со одземен имот.

Агенцијата за управување со одземен имот претходно успешно ја спроведе и реализира продажбата на вкупно три одземени недвижности од поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање согласно правосилната пресуда за случајот „Империја“.