РЕДАКЦИЈАТА НА ,,НАРОДЕН ГЛАС” ПРОНАЈДЕ ИДЕАЛНО МЕСТО КАДЕ ДА СЕ ФРЛИ ТОА ТУМОРОТ ОД 59 КИЛА ПРОНАЈДЕН ВО КАЛИФОРНИЈА!

0
571

Нашата редакција на ,,Народен Глас” успешно пронајде идеално место каде да се исфрли туморот од 59 кила пронајден во Калифорнија, а може и поголем тумор.