РАЗОРНА БОМБА НА ПЕЦЕ МИРЧЕВСКИ ОД СОЗР: Не протекува само зградата на Археолошки Музеј, протекуваат и распукани се и зградите на МНТ, МНР и на Геолошкиот Завод

0
2031

– Покрај зградата на Археолошки Музеј која протекува и е распукана, истиот проблем го имаме и кај зградите на МНТ, МНР и Геолошки Завод. Од сите четири, само зградата на геолошки Завод е сеуште под гаранција па изведувачот ќе ги санира проблемите, а кај МНР и Археолошки Музеј ќе мора владата да дава пари за поправки и санација на проблемите.

Пеце Мирчевски, директор на Службата за Заеднички Работи на Владата на РМ.

(Геолошки Завод)

(МНР)

(Археолошки Музеј)

МНТ