ПИШТЕЊЕ И ВРИШТЕЊЕ НА ЕФТОВ ПРИКАЗУЈЕ – КУРТОНИТЕ НА АЛФА ПРЕД НЕРВЕН СЛОМ: ЛЕЛЕ ОТУГО ОЛЕЛЕ, ЗА ШТО ЌЕ ЛОМОТИМЕ ВО ИДНИНА ОТКАКО ИМЕТО ЌЕ СЕ РЕШИ?!?!

0
1093

Куртоните пиштат и вриштат на Алфа ТВ вечерва, сигурно најмногу се испаничени, за што ли сега ќе мелат и ќе ломотат откако ќе го решиме проблемот со името?!?!

За овие копилиња, тоа што влегуваме во НАТО и ЕУ е тотално небитно, тоа што сме се избориле за идентитетот и јазикот е исто тотално небитно, тоа што ја добивме придавката македонски за црква, академија на науки и слични други институции исто е небитно.

Тие само добиле задача од ВМРО-ДПМНЕ да плукаат и вечерва цревата ги извадија!