ПЕНДАРОВСКИ : ВО БИТОЛА ПО ПОВОД БОЖИЌНИТЕ ПРАЗНИЦИ, ПОСЕТА ХОСПИС СЈУ РАЈДЕР, ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПСИХОЛОЗИ ЗА СТРУЧНА И МОРАЛНА ПОДДРШКА НА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ „РИЛУКА”

0
223

Во Битола по повод божиќните празници, посета Хоспис Сју Рајдер, Здружението на психолози за стручна и морална поддршка на деца и возрасни „Рилука” и Центарот за поддршка на социјално загрозени групи на жени при што се запознавме со функционирањето, работата, активностите и нивни идни планови насочени кон пружање услуги на различни групи на наши граѓани неопходни за подобрување на нивните животи и здравје.