ОД ДЕНЕС ГОРАН МИСОВСКИ ОФИЦИЈАЛНО, СО РЕШЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ, Е УПИШАН КАКО ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НСДП И ЛИЦЕ КОЕ ЌЕ ЈА ПРЕТСТАВУВА И ЗАСТАПУВА НСДП

0
594

Ве информнираме дека денес заврши постапката за упис во Судскиот регистар на политички партии на новоизбраниот претседател на НСДП, по одржаниот Петти Конгрес на НСДП.

Од денес Горан Мисовски официјално, со Решение на Основниот граѓански суд Скопје, е упишан како претседател на НСДП и лице кое ќе ја претставува и застапува НСДП.

Исто така во Судскиот регистар на политички партии се изврши упис на Измените и дополнувањата на Статутот на НСДП.

#НСДП