НУКЛЕАРНА БОМБА ОД АТИНА – Имотите на Егејците по договорот со Грција се враќаат на нивните сопственици!!!

0
19368

Соопшти Радикалната Левичарска партија на Грција Секој што има имот во Грција е потребно да изваде извод од кингата на родените и со тоа име да побара во катастарот на Грција за неговиот имот или имотот на неговите предци.

Во Грција приватната сопстевеност е света работа и во катастарите воопшто не се вршеле купопродажни договори за имоти чии сопственици несе наоѓаат во Грција. Спрема адвокатот Алванидис од Атина,постапката преку адвокат чини помеѓу 700 и 2000 евра во зависност за кој регион се работи во Грција.

Адвокатот Спирос Алванидис веќе води 34 постапки за враќање имоти на бегалци од Грција кои се наоѓаат во Полска,Фиром и Војводина.Роковите за целата процедура се од 3 месеци до 2 години во зависност од бројот на наследниците и договорите помеѓу нив.