НСДП ОДЛУЧИ – ПАРТИЈАТА СЕ ОБЕДИНУВА ОКОЛУ ГОРАН МИСОВСКИ: ЦЕНТРАЛНИОТ ОДБОР НА НСДП ЗА ЕДИНСТВЕН КАНДИДАТ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НСДП НА ПЕТТИОТ КОНГРЕС ГО УТВРДИ ГОРАН МИСОВСКИ

0
185

Централниот одбор на НСДП за единствен кандидат за претседател на НСДП на Петтиот конгрес на партијата го утврди Горан Мисовски.

Предлогот беше утврден со мнозинство гласови од присутните членови на Централниот одбор, по завршување на дебатата.

Исто така на седницата на Централниот одбор беа утврдени Предлог листите за членови на Централниот одбор и Надзорниот одбор.

Покрај кадровските прашања беа утврдени и конгресните документи и тоа:
Предлог-статут за изменување и дополнување на Статутот на НСДП, Извештај
за работата на НСДП помеѓу Четвртиот и Петтиот Конгрес и Предлог-програмска платформа за делување на НСДП во наредните четири години и други конгресни одлуки.

НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Служба за односи со јавност