НОВА ЕПИЗОДА ОД : ИМЕТО НЕ ГО ДАВАМЕ, ЗА МАЌЕДОЊА!

0
1090

Ицо Најдовски – Перин, името не го дава, роден во село Оптичари, Македонија, му ставил додавка на името Крис, живее во Австралија од 1985-та, лапа илјадници долари месечно од неговото радио ама името не го дава, кур го боли за македонците во Македонија како живеат во месецот.