Николовски на Сител: СДСМ направи чекор напред кон модернизирање и демократизаицја „

0
124

Ова е чекор напред кон модернизирање и демократизирање на самата партија но и на државата и тоа ќе биде еден одличен пример, согласно сите норми на статутот е воведена нова целосна група или глава во самиот статут која се однесува на непосредните избори тие ќе се органзиираат преку активна регистрација на целокупното членство кое го имаме, овој период ќе го искористиме да навистина покрај другото имаме целосна реевиденција на членството на партијата..“ „

Ние веќе имаме искуство со спроведување на напосредни избори за кандидати за локалните избори и тоа беше зачетокот на минатите избори во Крушево и во Охрид, членовите на СДСМ преку непосредни избори тајни избраа кандаидати..за Штип имаме соодветна комбинирана постапка ние веќе започнавме со постапка, донесовме вчера одлуки во делот на внатрепартиската постпка за избори..“ додаде Николовски.