НАШИОТ ЏОРДАН ПИТЕРСОН Е ПОП: СИТЕЛ ГО ПОКАНИ ВО ВЕСТИТЕ ОТЕЦОТ НА МПЦ КОЈ ГИ ИЗВАДИ ОД ТАКТ НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО СВОИТЕ СТАВОВИ ЗА ЖЕНИТЕ

0
338

Епископ Стобиски Јаков е отецот од МПЦ кој отиде дотаму што го оспори самиот термин родова еднаквост!

Оттука, логично произлегува заклучокот дека според црквата мажите и жените не се еднакви, па не треба да се донесуваат закони кои ја гарантираат нивната еднаквост и тоа дека мажи и жени не смееле да делат ист тоалет.