МОЛИМЕ ЗА МАЗУТ А ЈА ИМАМЕ ОКТА И ИМАМЕ НАФТОВОД ДО СОЛУН: ЉУБЧО ПРЕДЛАГА ДА СМЕ ЈА РЕСТАРТИРАЛЕ ОКТА И НАФТОВОДОТ ДО СОЛУН И ДА СМЕ ГИ ПРЕФРЛЕЛЕ ТЕЦ НЕГОТИНО, ТЕТО И РЕК БИТОЛА НА МАЗУТ

0
425
  • Молиме за мазут и гас по цела европа а ја имаме ОКРА и имаме нафтовод до Солун, зошто не ги рестартираме кои сега се затворени и не ги префрлиме ТЕЦ Неготино, ТЕТО и РЕК Битола на мазут и со тоа да го решиме проблемот со струјата?

Љубчо Георгиевски на ТВ 24.