МЛАДИОТ САШКО МИТОВСКИ ЌЕ НАПРАВИ ОД КРИВА ПАЛАНКА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА СО РАЗВОЈ НА ТУРИСТИЧКИОТ ЦЕНТАР КАЛИН КАМЕН

0
290

Крива Паланка ја правиме атрактивна туристичка дестинација преку развој на туристичкиот центар Калин Камен.

За зголемен број на туристи, потикнување и развој на угостителско сместувачките капацитети, унапредување на локалните занаетчии, подобрен пласман на земјоделски и сточарски производи, намалување на невработеноста, зголемен приход на општината, зголемен бенефит и на општините од регионот.

Доаѓа #најдоброто за Крива Паланка!

Фејсбук статус на кандидатот за градоначалник на Крива Паланка,  Сашко Митовски.