МИТКО ЈАНЧЕВ : ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА УЛ. МЕТОДИЈА УЏУНОВ ЏИКОТ И УРЕДУВАЊЕ НА ДОЛ КАЛНИЦА

0
493

Поплочување на тротоар на ул.Методија Џунов Џикот и уредување на дол Калница каде што треба да се стави и настрешница. Изведувач на работите е фирмата Павер Трејд, вкупната квадратура за поплочување е 1920 метри квадратни.

Фејсбук статус на градоначалникот на Општина Кавадарци, Митко Јанчев.