Министерството за здравство отвори сметки за донации

0
1038
Министерството за здравство им се заблагодарува на сите кои досега со донаци во парични средства и добра дадоа поддршка во напорите на институциите за справување со состојбата со Ковид-19 во земјата. Со оглед на бројните прашања и интересот за донации, министерството има отворено наменски донациски сметки.  За директна финансиска помош во парични донации за набавка на стоки, добра и услуги кои се потребни заради заштита на населението на Република Северна Македонија од коронавирусот средствата може да се уплатуваат на:Во денари:

Сметка бр. 1900100434 785 K2;
Депонент на: НБРМ;
Приходна шифра бр. 744311;
Програма бр. 10;
Цел на дознака: „финасиска помош – КОВИД19“.Во американски долари:

Correspondent bank details:
CITIBANK NA NEW YORK
Address: 111 WALL STREET NEW YORK
NY 10043
SWIFT BIC:  CITI US 33Bank details:

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Address: Bl. “Kuzman Josifovski Pitu” br. 1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
SWIFT: NBRM MK 2XFinal beneficiary:

IBAN: MK07100701000006669
Name: Ministerstvo za zdravstvo
Details of payment (:70):Во Евра:

Correspondent bank details:

DEUTSCHE BUNDESTBANK ZENTRALE
Address:
Wilhelm Epstein Strasse 14,
Frankfurt am Main
GERMANY
SWIFT BIC: MARK DE FFBank details:

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Address: Bl. “Kuzman Josifovski Pitu” br. 1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
SWIFT BIC: NBRM MK 2XFinal beneficiary:

IBAN: MK07100701000006669
Name: Ministerstvo za zdravstvo
Details of payment:За сите поединци или компании кои се заинтересирани да донираат заштитна опрема, медицинска опрема или медицински помагала или материјали,  како и било какви други средства,  добра и услуги кои се потребни за справување со коронавирусот (2019-nCov), тоа може да го направат во директна соработка со одговорните од Министерството за здравство.

За таа цел, Министерството за здравство има изработено листа на приоритети за набавки која може да се побара преку е-маил адресата на одговорното лице: [email protected] . Тука можат да се добијат конкретни инструкции за постапката за донација.