МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ БУЈАР ОСМАНИ СЕ СРЕТНА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА НА КОСОВО АРМЕНД МЕХАЈ

0
173

Со Арменд Мехај, министер за одбрана на 🇽🇰, ги потврдивме блиските и пријателските односи меѓу двете држави. Во различни нивоа соработката е конструктивна.

👉 Задоволство за текот на подготовките за одржување на заедничката седница на Владите на двете земји. Со планираното потпишување на бројни документи, значајно ќе се прошири договорната состојба меѓу двете држави.

👉 Република Северна Македонија продолжува со поддршка на логистичките операции на НАТО во Косово и ја поддржува стратешката определба на Косово за интегрирање во Северно-Атлантската Алијанса.

Me Ministrin e Mbrojtjes së 🇽🇰, Armend Mehaj i riafirmuam marrëdhëniet e afërta dhe miqësore mes dy vendeve tona. Bashkëpunimi në nivele të ndryshme është konstruktiv.

👉 Të kënaqur me rrjedhën e përgatitjeve për mbajtjen e seancës së përbashkët të Qeverive të të dy vendeve. Me nënshkrimin e planifikuar të më shumë dokumenteve, dukshëm do të zgjerohet situata kontraktuale mes dy vendeve.

👉 Republika e Maqedonisë së Veriut vazhdon me përkrahjen e operacioneve logjistike të NATO-s në Kosovë dhe e mbështet përcaktimin strategjik të Kosovës për integrim në NATO.

Фејсбук статус на министерот за надворешни работи, Бујар Османи.