МИНИСТЕРОТ ЗА МЗШВ, АРИЈАНИТ ХОЏА ОСТВАРИ СРЕДБА СО РОМАНСКАТА АМБАСАДОРКАТА АКСИНТЕ , СЕ РАЗГОВАРАЛО ЗА ПОДРРШКА НА ЗЕМЈАВА ВО ЕВРОИНТЕГРАЦИИТЕ

0
130

Në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, sot realizova takim me Shkëlqesinë e saj, Adela Monica Axinte, ambasadore e Rumanisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Rumania i jep mbështetje të fuqimishme procesit të integrimit evropian të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe me përvojën e saj të pasur mund të ndihmojë në harmonizimin e legjislacionit në kapitujt e bujqësisë, zhvillimit rural dhe sigurisë ushqimore. Ekziston një potencial i madh, por jo i shfrytëzuar mjaftueshëm në bashkëpunimin bilateral, i cili do të jetë faktor përcaktues për avancimin dhe bashkëpunimin e ardhshëm midis dy vendeve në sektorin e bujqësisë. U dakorduam që në të ardhmen të identifikojmë projekte specifike, që do të jenë me interes të përbashkët dhe të nënshkruajmë Protokoll bashkëpunimi.

Theks i veçantë do t’i kushtohet lidhjes së bizneseve dhe si hap i parë në këtë drejtim do të jetë prezantimi i produkteve agro-ushqimore të PMV-së në Dhomën e Tregtisë në Bukuresht, për të cilat kompanitë tona kanë shprehur interes të madh veçanërisht për promovimin e produkteve të përpunuara bujqësore, produkteve të qumështit dhe mishit dhe produkteve konditore..
Në procesin e integrimit tonë evropian, do të jetë më lehtë të ecim me mbështetjen e miqve.
———-
Во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, денеска остварив средба со Н.Е Адела Моника Аксинте, амбасадор на Романија во Република Северна Македонија.
Романија дава голема поддршка на евроинтергативниот процес на Република Северна Македонија, а со своето богато искуство може да помогне во хармонизација на законската регулатива во поглавјата земјоделство, рурален развој и безбедност на храна. Постои голем, но недоволно искористен потенцијал за билатерална соработка, кој ќе биде одредница за унапредување на идната соработка меѓу двете земји во земјоделството. Се согласивме да се идентификуваат конкретни проекти од взаемен интерес и да се потпише Протокол за соработка.

Посебен акцент ќе се даде на поврзување на бизнисите, а како прв чекор во оваа насока е претставувањето на македонските земјоделско-прехранбени производи во Стопанската комора во Букурешт, за што македонски компании изразија голем интерес особено за промоција на преработки од земјоделски производи, млечни и месни производи и кондиторки производи.
Во пресрет на нашата евроинтеграција, полесно ќе чекориме со поддршката од пријателите.

Фејсбук статус на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,  Аријанит Хоџа.