МЕГА НУКЛЕАРЕН СКАНДАЛ : Му дал ли Блерим Беџети од ДУИ Тендер во вредност 810,000 евра на неговиот Шеф на Кабинет?!

0
3700

Блерим Беџети од ДУИ му дал Тендер во вредност 810,000 евра на неговиот Шеф на Кабинет Блјерим Беџети е актуално член на централното претседателсво на ДУИ, поранешен Министер за Правда и поренешен Градоначалник на Општина Сарај.

Беџети адерираше во ДУИ во 2008 заедно со 500 гласа на ПДП од тој реон. Блјерим Беџети е меѓу нај контроверзните личности во ДУИ после Муса Џафери, имено и нај споннатитет личности во скандалите одкриени во бомбите на Зоран Заев.

Вреди да се потенцира дека не е случајна блискоста на Блјерим Беџети со Муса Џафери, Беџети е зет на Оломан Сулејмани (поранешен пратеник на ПДП ) од Кичево кој е во роднинска врска со Муса Џафери исто така од Кичево, затоа и Блјерим Беџети го сметат како човек од доверба од кланот на Џафери.

Кариерата на Блјерим Беџети е проследена со скандали и криминалитет, за целиот овој период тој бил опкружен со луѓе од подземјето кои се познати на јавноста како криминалци со дебело криминално досије. За поврзаноста на Блјерим Беџети со подземјето имаме довонлно материјали кои ке бидат предмет на објавување во наредниот период во блиска иднина.

Денеска сме одбрале да објавиме само една од мега скандалите на Блјерим Беџети за периодот додека бил Градоначалник на Општина Сарај. Од вработени во општината кои сакат да останат анонимни заради безбедносни причини, сме обезбедиле договорите и целата прорпатна документација за скандалозниот предмет, но заради текнички причини од неможност да го прикачиме целиод скениран материал во е-маил, сме доставиле само дел од материалот за кој сме сметале дека преставува доволен доказ за ова скандалозна афера која досега не е откриена за јавноста.

Блјерим Беџети како Градоначалник на Сарај, против-законски му даван тендер во вредност од 810.000 евра на неговиот Шеф на Кабинет Бекир Муамеди од с.Шишево односно на неговата компаниа БЕКОМ БЕКИР ДООЕЛ, истотака со седиште во с. Шишево која била управувана во тоа време од неговиот брат Саид Муамеди и „многу случајно“ компаниата го има токму името на Бекир.

Горе наведениот тендер/договор е предвиден за уредување на коритото на реката Вардар и Треска имено за градење на колекторите за прочисителните станици за фекална канализација за селата Глумово, Шишево и с.Грчец. Согласно закоснките прописи на Р.Македонија самиот акт на доделување на тендер на блиски соработници или блиски роднини престставува коруптивни пракиси и кривично дело.

Со овој акт Блјерим Беџети направил низа на против-законски дејанија и ги прекшил многу закони на РМ, како на пример: Закон за спречување на судир на интереси, член 3, член 5 и член 7; Закон За спречување на корупција, член 31, член 32 и член 38; основните начела на Законот за јавни набавки на РМ, член 2, член 43(1), член 44, член 62, член 63.

Врз основа на овие против-законски дејаниа има доволно елементи за надлежните државни органи да постапуват согласно нивните надлежности. т.е. Државна комисија за спречување на корупција, Јавно Обвинителство, Финансиска Полиција, Агенција за финансиско разузнавање во рамките на Министерство за Финансии, Оддел за Финансиски криминал и Оддел за организиран криминал во рамки на МВР, сите овие државни органи имат обврска во вакви случаи по службена должност да постапуваат за разоткривање и процесууирање на случајот во согасност со законските прописи на РМ.

И како ова да не им беше доволно, договорот никогаш не се реализраше до крај, тврди вработениот во општината, дури работата е отидена предалеку кога врвот на општината почна да ги фалсификува докуметите како градежни книги, градежни дневници, работни налози и фактури, со цел да прикажуват фиктивни реализирани ситуации дека наводно е реализирана ситуација со цел да обезбеедат плаќање на ситуација од страна на Министерство за Транспорт и Врски, додека пак од друга страна компанијата БЕКОМ БЕКИР ДООЕЛ воошто не ни беше започнато со градежни активности.

Вработени во општината тврдат дека биле принудени да потпишат фиктивни и фалсификувани документи, исто така тврдат дека дури и архивски деловодници и архивски книги биле фалсификувани со цел да се покријат криминалните активноски на кланот на Блјерим Беџети.

Ова делумно може да се утврди и од подоле прикажените документи, т.е. во Договорот за Цесија општината бара од МТЦ да му се плаќа ситуација во износ од 15.000.000 денари (240.000 евра) на компанијата БЕКОМ БЕКИР ДООЕЛ додека од прилогот од Буџетот на РМ може да се утврди дека компанијата БЕКОМ БЕКИР ДООЕЛ реализирал работа во вредност од 6.938.072 денари (110.000 евра) вакви дејаниа и активности во контимуитет имало од страна на општината за целиод овој период во кој биле проследени од време навреме и со дејаниа за фалсификување и прикажување на фиктивни ситуации.

Ние првично сме пуштиле пријава за овој случај до Основно Јавно Обвинителство, заедно со пропратната документација која ја располагаме, но разочарани од непостапувањето на Основното Јавно Обвинителство се чуствуваме обврзани ова вистина за незаконските дејаниа на кланот на Блјерим Беџети да ја поделиме со јавнвноста.

Во согласност со Кривичен Законик на РМ, Закон за Кривична Постапка и другите законски прописи од оваа област, бараме од надлежните органи како што се Државна комисија за спречување на корупција, Јавно Обвинителство, Специалното Јавно Обвинителство, Финансиска Полиција, Агенција за финансиско разузнавање во рамките на Министерство за Финансии, Оддел за Финансиски криминал и оддел за организиран криминал во рамки на МВР и надлежните Судови на РМ во согласност со нивните надлежности по службена должност да постапуваат, да превземаат мерки за изтражување, утврдување и процесуирање на овој случај и многу други кои ке бидат објавени во тек за криминалните активности на кланот на Блјерим Беџети и општината Сарај.

BB-Skandal810k (1) BB-Skandal810k 2 BB-Skandal810k (2) BB-Skandal810k (2) (1) BB-Skandal810k (2) BB-Skandal810k (3) BB-Skandal810k (3) BB-Skandal810k (4) BB-Skandal810k (5) BB-Skandal810k (6) BB-Skandal810k (7)