МВР ГИ ДЕМАНТИРА ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ НА ЕКСПРЕС, КУРИР, НЕТПРЕС : НАВЕДЕНОТО ЛИЦЕ ВО ОБЈАВИТЕ АЛЕКСАНДАР СПИРКОСКИ НЕ Е УЧЕСНИК ВО НАСИЛСТВОТО, НАСТАНОТ Е ЦЕЛОСНО РАСЧИСТЕН СО КРИВИЧНА ПРИЈАВА ДО НАПАЃАЧИТЕ И СЕ ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА ПОРАДИ НАПАД ВРЗ СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ

0
2239

Демант

Министерството за внатрешни работи категорично и целосно ги демантира дезинформациите објавени и споделени од страна на порталите Експрес, Курир, Нетпрес, Република…со сензационалистички наслови: „Предупредување, сцени на насилство, партиски активист со банда претепува човек – Спасовски молчи“, „Крвнички претепан прилепчанец среде бел ден: Напаѓачите активисти на СДСМ кои купувале гласови – од МВР не реагираат!“, „Сред бел ден, маж крвнички претепан во Прилеп“, „Среде бел ден, маж крвнички претепан во Прилеп“ и сл., повикувајќи се на споделено видео објавено на Twiter од страна на профилот @gledacot2, како целосно неточни.

Прво, видеото објавено со вчерашен датум, 30.05.2022, потекнува од кривично – правен настан „Насилство“ извршен на 17.04.2022 во Прилеп. Делото е извршено врз две лица од Прилеп, а не врз едно како што е наведено во текстот, едниот на 49-годишна, другиот на 52-годишна возраст, додека биле на работно место во ЈЗУ Општа болница Прилеп, кои биле физички нападнати од Д.А.(36), П.А.(32), Е.Д.(29) и З.Ј.(38).

Второ, овој кривично-правен настан е целосно расчистен, а на четирите лица кои го извршиле, по што се лишени од слобода, од страна на судија на претходна постапка им е одредена мерка притвор и од страна на СВР Битола – ОВР Прилеп по итна постапка им е поднесена кривична пријава за стореното кривично дело.

Трето, како што може да се види од податоците, ниту еден од кривично-пријавените лица не е лицето кое се споменува во објавата на Твитер, која е составен дел на текстот, што е уште една во низата манипулации објавени во интегралниот текст на порталот.

Ова се фактите, а сѐ друго се инсинуации и тенденциозно пласирање на лажни вести, кои имаат крајна цел само да наштетат, не само на институцијата, туку да нанесат штета на работењето на полицијата како гарант на редот, безбедноста и владеењето на законите. МВР продолжува со интензивни мерки и активности за санкционирање на прекршителите на законите и со засилено темпо ќе работи на заштита на законитоста, како квалитетен сервис во интерес на сите наши граѓани.

А со изнесувањето на овие лажни вести, споменатите портали ја дезинформираат јавноста и ги доведуваат во заблуда граѓаните на Република Северна Македонија.

Затоа, Министерството за внатрешни работи, согласно законот, бара веднаш да биде објавен овој демант, а невистиниот текст да биде повлечен. Во спротивно, ќе ги користи сите законски расположиви средства кои стојат на располагање.

———-

Demant
Ministria e Punëve të Brendshme në mënyrë kategorike dhe në tërësi i demanton dezinformatat të publikuara nga ana e portaleve Ekspres, Kurir, Netpres,Republika… me tituj senzacional: “Paralajmërim, skena të dhunës, aktivist partiak me një bandë rrah njeriun-Spasovski hesht”, “Në mënyrë brutale rrahet banori nga Prilepi në mes të ditës: Sulmuesit aktivist të LSDM-së të cilët kanë blerë vota-nga MPB-ja nuk reagojnë!”, “Në mes të ditës, personi i gjinisë mashkullore është rrahur në Prilep”, Në mes të ditës në mënyrë brutale rrahet personi në Prilep”, etj., duke u thirrur në një video të publikuar në Twiter nga ana e profilit @gledacot2, si tërësisht të pavërteta.
Së pari, videoja e publikuar me datën e djeshme, 30.05.2022 është nga ngjarja penalo-juridike “dhunë” e cila ka ndodhur më datën 17.04.2022 në Prilep. Vepra është kryer ndaj dy personave nga Prilepi, e jo ndaj një personi siç është potencuar në tekst, njëri i moshës 49 vjeçare, kurse tjetri një 52 vjeçar, derisa sa kanë qenë në vendin e tyre të punës në ISHP Spitali i Përgjithshëm Prilep, të cilët në mënyrë fizike janë sulmuar nga ana e D.A. (36), P.A. (32), E.D. (29) dhe Z.J. (38).
Së dyti, ky rast penalo-juridik plotësisht është zbardhur, kurse katër personave të cilët e kanë kryer, pas së cilës janë privuar nga liria, nga ana e Gjykatësit në procedurë paraprake iu është shqiptuar masa e paraburgimit dhe nga ana e SPB Manastir-NJPB Prilep me procedurë urgjente atyre iu është parashtruar kallëzim penal për veprën penale të kryer.
Së treti, siç mund të shikohet nga të dhënat, asnjëri nga personat e denoncuar nuk është personi i cili përmendet në publikimin në Twiter, i cili është pjesë e tekstit, që është edhe një nga një mori e manipulimeve të publikuara në tekstin integral të portalit.
Këto janë faktet, kurse të tjerat janë insinuata dhe plasim i lajmeve të rreme në mënyrë tendecioze, të cilat kanë për qëllim vetëm të shkaktojnë dëme, jo vetëm për institucionin por edhe të shkaktojnë dëme në punën e policisë si garantues i rendit, sigurisë dhe sundimit të ligjit. MPB-ja vazhdon me masa dhe aktivitete intensive për sanksionimin e shkelësve të ligjeve dhe me tempo të shtuar do të punojë në mbrojtjen e ligjshmërisë, si servis cilësor në interes të të gjithë qytetarëve tanë.
Me publikimin e lajmeve të rreme, portalet e lartëpërmendura e dezinformojnë opinionin dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut i sjellin në lajthitje. Për këtë, Ministria e Punëve të Brendshme, në pajtim me ligjin, kërkon menjëherë të publikohet ky demant, kurse teksti i rrejshëm të tërhiqet. Në të kundërtën, do ti shfrytëzojmë të gjitha masat ligjore të cilat i kemi në dispozicion.