МАРЈАНЧО КАКО ЕКС ГРАДОНАЧАЛНИК НА ПРИЛЕП СЕ ПРЕТЕРАЛ ВО ТЕНДЕРИТЕ : МВР ПОДНЕСЕ КРИВИЧНА ЗА НЕГО ПОРАДИ НАМЕСТЕН ТЕНДЕР ОД 1,2 МИЛИОНИ ЕВРИЊА!!!

0
1501
Поранешниот градоначалник на Прилеп, Марјан Ристески, е осомничен дека наместил тендер за зимско одржување на улиците во вредност од 77.031.890 денари или над 1,2 милион евра, информира МВР. Против него е поднесена кривична пријава за злоупотреба на службената положба и овластување. Освен него, кривична пријава за истото дело е поднесена и против И.К. (63), Љ.М. (58), И.Ч. (67), Б.Н. (54)  и правното лице „Пела Транс“ ДООЕЛ, село Мажучиште, Прилепско, за злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување договор за јавнa набавкa или јавно-приватно партнерство.

Според пријавата, Ристески му овозможил на пријавеното правно лице да се стекне со противправна имотна корист од 77.031.890 денари, средства од буџетот на општина Прилеп. Тој создал услови правното лице да биде единствен понудувач и воедно избрана фирма за најповолен понудувач на постапката за јавна набавка за зимско одржување на улици и патишта на територијата на општината. Пријавената фирма не можела да учествува во постапките за јавни набавки поради неплатени обврски за даноци. Во тој период фирмата се наоѓала на листата на должници од УЈП, и тоа уште во билансот на состојба од 2011 година, кога за таа година бил наведен долг од преку 7.000.000 денари.

Второпријавениот М.С., во својство на сопственик и управител на фирмата, поднесувал лажна документација во договор со пријавените И.К., Љ.М. и И.Ч., коишто како одговорни лица во општинската администрација биле назначени и за членови во Комисијата за јавни набавки. Тие како членови на комисијата биле присутни во сите случаи при евалуација и одлучувале при секоја постапка за оваа јавна набавка во периодот од 2012 до 2017 година. Истовремено, И.К., Љ.М. и И.Ч. не побарале од пријавената фирма да им биде доставено оригинално уверение за платени даноци и придонеси, ниту, пак, по службена должност побарале од УЈП да ја потврди фактичката состојба.

Исто така, И.К. и Љ.М. овозможиле во тендерската документација да бидат поставени услови кои ја фаворизираат пријавената фирма. Тие поставувале економски и технички параметри кои само овој субјект ги исполнува. Покрај ова, биле предвидувани и лимити во вредноста на договорите со кои се барало вредноста на договорите, поединечно, да се движи во вредности од по 10.000.000 денари што биле склучени во претходни договори со „Пела транс“ ДООЕЛ.

Од страна на М.Р. за надзор за вршењето на зимското одржување било назначувано ЈП за ПУП Прилеп, а како надзорен инженер бил поставуван шестопријавениот Б.Н. кој не вршел споредба на позициите искажани во ситуациите со оние во градежниот дневник.