КУМАНОВО СО МАКСО ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНИ СТАНА ГОЛЕМО ГРАДИЛИШТЕ : 200+ ПРОЕКТИ ВО ДЕЛОТ НА ИНФРАСТРУКТУРА ➡ 4 ГОДИНИ КУМАНОВО СЕ МЕНУВА!

0
290

200+ ПРОЕКТИ ВО ДЕЛОТ НА ИНФРАСТРУКТУРА ➡ 4 ГОДИНИ КУМАНОВО СЕ МЕНУВА!

🚧 Со реконструкција на крак од улица 11-ти Ноември над градската Џамија, поврзани се улиците 11-ти Октомври и 11-ти Ноември. 🚌🚐🚚🛵🚕🚙🚗

🅿 На место на отстранетите времени објекти (бараки), изграден е нов паркинг простор.

Продолжуваме ЧЕСНО, ПОСВЕТЕНО и ТРАНСПАРЕНТНО да работиме заедно за наше Куманово!

#КумановоСеМенува
#КумановоКаквоШтоГоСакаме
#ЗаНашеКуманово
#ЗборотЕЗбор

Фејсбук статус на градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски.