Кој гледа повеќе Pornhub од мобилни уреди, мажите или жените?

0
4697
За 8 март, Светскиот ден на жената, Pornhub објавува дека жените процентуално гледано се една четвртина во споредба со мажите во гледање на порно филмови…

На Pornhub од мобилни уреди пристапиле дури 72% од корисниците, а интересно е што жентие го посетуваат овој портал од смартфон и таблет дури во 79,8% од случаите, додека кај мажите процентот изнесува 69%.

Pornhub објави и дека кај женскиот пристап доминира Windows оперативниот систем, кај мобилните платформи е Android со 53%, додека корисниците со iOS го посетуваат Pornhub со 45%.
61336865-pornhub